O družstevním bydlení

Zájem o družstevní bydlení stoupá. Popularita roste díky způsobu financování, které je příznivější pro mladé lidi, živnostníky a rodiny s dětmi. Pro získání družstevního bytu nemusíte nikomu dokládat výši příjmů, protože nepotřebujete úvěr ani hypotéku. Na pořízení vlastního bydlení vám stačí mít naspořeno 20 % z ceny bytu a základní členský vklad do bytového družstva.

Pro každý jednotlivý projekt zakládáme samostatné bytové družstvo. Vy jako jeho členové pak sami rozhodujete o tom, kdo vás bude zastupovat, kdo vám bude vykonávat správu, vést účetnictví a zda si po splacení úvěru na výstavbu bytového domu převedete byty do osobního vlastnictví.

Svůj podíl v bytovém družstvu „svůj byt“, můžete kdykoli prodat, a to i v době kdy není zcela splacen úvěr bytového družstva na stavbu bytového domu.

Zajímavé informace o pořízení a užívání družstevního bytu najdete v našem videu

Pro koho je družstevní bydlení ideální?

Pro mladé rodiny

„Manželka je na mateřské dovolené a díky tomu nesplňujeme podmínky pro získání hypotéky. Navíc se nechceme příliš vázat na jedno místo. Hodí se nám, že podíl v bytovém družstvu můžeme kdykoli jednoduše prodat bez ohledu na úvěr bytového družstva.“

Pro živnostníky

„Jsem živnostník. Vydělávám sice dostatek peněz, ale hypotéku od banky nedostanu. Nikoho nezajímá, že řemeslo má zlaté dno a práci mám nasmlouvanou na půl roku dopředu. Pro banku jsem riziková skupina. Družstvo to ale nezajímá, složím čtvrtinu ceny a můžu bydlet. To mi připadá fér.“

Pro seniory

„Jsme v důchodu a stačil by nám menší byt, než ve kterém bydlíme. Peněz z prodeje současného bytu budeme mít sice dost, ale rádi bychom si něco nechali jako rezervu. Vyhovuje nám, že na začátku zaplatíme jen 20 % a zbytek budeme platit formou nájmu jednak z důchodu a jednak z peněz, které nám zůstanou z prodeje.“

Pro singles

„Bydlím sama. Hypotéku nechci a asi bych ji ani nedostala. Peníze, které utratím za nájem, jsou jednou provždy pryč, a to se mi nelíbí. Hodnota mého podílu v bytovém družstvu každou měsíční platbou roste a když se rozhodnu cestovat, tak ho prodám a jedu. Ta jednoduchost je prostě skvělá.“

Pro investory

„Mám nějaké volné peníze, ale na koupi celého bytu to ještě není. Vyhovuje mi proto, že složím jen část ceny bytu. Ten pronajmu a zbytek zaplatím z toho, co dostanu od nájemníků. Nemusím při tom složitě vyjednávat s bankami a časem, až zase něco vydělám, můžu celý proces bez složitého dokládání příjmů jednoduše zopakovat.“

Odpovědi na nejčastější dotazy

Jaké jsou hlavní principy družstevní bytové výstavby?

Model je vlastně hodně podobný pořízení bytu do vlastnictví. Člen družstva uhradí 20 % pořizovacích nákladů vybraného bytu a příslušenství, na zbylou část si zajistí bytové družstvo úvěr, na jehož splácení se člen družstva podílí spolu s úhradou nájemného, a to od okamžiku převzetí bytu do užívání.

Může člen družstva zaplatit i více než pětinu nákladů?

Ano, a dokonce může navýšit původně 20 % podíl vlastních zdrojů kdykoliv do zahájení čerpání úvěru družstvem, tedy zpravidla do kolaudace objektu. Bytové družstva pak načerpá úměrně tomu nižší úvěr a člen družstva se následně bude podílet na jeho splácení samozřejmě nižší částkou.

Kdo se může ucházet o družstevní byty?

Vlastně kdokoliv, jen s respektováním, že si takto může pořídit jen jeden, výjimečně dva byty v jednom projektu, např. pro své děti. Jednou z velkých výhod této formy výstavby totiž je, že zájemce o družstevní byt není omezen svým věkem, vždy získá možnost splácet pořizovací cenu vlastně až 32 let, započítám-li také dobu výstavby bytového domu. Zájemce musí mít jistotu, že má dostatečné vlastní zdroje, zbytek kompletně zařizuje bytové družstvo. Vlastní zdroje lze doplnit např. úvěrem ze stavebního spoření, je však třeba počítat s tím, že se o to zvýší měsíční náklady bydlení. Také v tomto směru nabízí bytové družstvo pomoc svým budoucím členům.

Délka splatnosti úvěru se tedy od hypotečního úvěru neliší, co úroková sazba?

Ani tady nenajdeme zásadního rozdílu, byť fakticky nejde o hypoteční úvěr. Úrokové sazby jsou různé podle situace na trhu v době, kdy se úvěr uzavírá.  Pro bytové družstvo uvažujeme s delším obdobím fixace úrokové sazby tak, abychom vyvážili její výši a potřebu stabilizovat splátky úvěru na první období splácení pro všechny družstevníky. Výhodou oproti hypotéce je, že úvěr na celý dům je vyšší a pro jednání s bankou tedy zajímavější obchodní případ. Zpravidla tedy vyjednáváme pro bytové družstvo lepší podmínky než u hypotéky na jeden byt.

Je možné byt někdy převést do vlastnictví člena družstva?

Ano, s takovou možností počítáme. Pro každý projekt automaticky připravíme prohlášení vlastníka, kterým rozdělíme dům na jednotky. Zahájení převodů musí formálně schválit členská schůze družstva. Před převedením je zapotřebí splatit celou nesplacenou část pořizovacího úvěru. Lze k tomu samozřejmě využít hypoteční úvěr, který je logicky možné zajistit právě převáděným bytem.

Jaký je zájem o převádění družstevních bytů do vlastnictví?

Je třeba zdůraznit, že se na členy družstva už v rámci fungování bytového družstva díváme jako na faktické budoucí vlastníky přidělených bytů. Proto také všechny námi dosud realizované projekty (je jich už skoro dvacet) fungují většinově či stoprocentně jako bytové družstvo. Ani na „nejstarším“ projektu bytového družstva nedošlo k převedení nadpoloviční většiny bytů do vlastnictví jeho členům.

Je člen družstva nějak omezen s nakládáním s družstevním bytem?

V principu jen tak, že musí dodržovat společně dohodnutá pravidla, zejména hradit předepsané měsíční platby (splátku úvěru, nájemné a zálohy na služby) a řádně užívat společné části domu. Svůj byt může podnajímat, sice s předchozím souhlasem bytového družstva, ale ten je odepřen pouze v situaci, kdy dojde k porušení zmíněných společných pravidel. Družstevní byt lze samozřejmě kdykoliv převést (prodat) třetí osobě, a to i bez souhlasu bytového družstva.

Je nějaký rozdíl mezi fungováním bytového družstva a společenství vlastníků jednotek?

Z pohledu mých dvacetiletých zkušeností se správou bytových domů konstatuji, že rozdíl není nikterak zásadní. V obou případech je zapotřebí vést jasné a přehledné účetnictví, řádně spravovat pohledávky, transparentně řešit všechny provozní záležitosti bytového domu. Trochu se liší způsob rozhodování (v družstvu má každý člen jeden hlas bez ohledu na počet bytů či velikost bytu), výraznějším rozdílem je větší schopnost bytového družstva řešit případné problematické členy družstva. Ve výsledku to znamená vyšší ochranu investice pro zbylé členy družstva, což je přijímáno velmi pozitivně.

Napište nám

Zaujal vás projekt Zahrada Gallas a máte nějaké otázky, na které jste na našich stránkách nenašli odpověď? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím formuláře. Ozveme se vám.